دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس | فروشگاه اینترنتی آب تسنیم
دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس

دستگاه اسمز معکوس(RO)

۱٣ نفر
  • دستگاه اسمزمعکوس: دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس(RO)مناسب برای تصفیه انواع آب های صنعتی با شوری مختلف
با ما تماس بگیرید
این کالا به دلیل پیچیده بودن نصب و سرویس دستگاه, تنها از طریق نوشتن قرارداد و نصاب مجاز در سراسر کشور قابل انجام است.
لازم به ذکر است که برای اطلاع از قیمت و هزینه اجرای پروژه ابتدا باید هماهنگ های لازم را با شماره تلفن های (فروش: 09103281294   مشاوره فنی: 09138584226) انجام دهید.
آدرس: استان یزد-شهرستان میبد-خ رشیدالدین-کوچه شهید بهشتی2-شهرک صنعتی تلاشگران شماره تلفن 32358267-035
اطلاعات بیشتر


محصولات مرتبط
٣۰٪ دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
۵,۰۰۰ر٣,۵۰۰ تومان
٣۰٪ دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
۵,۰۰۰ر٣,۵۰۰ تومان


دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
مقدمه:
آب که عنصر اصلی و مهم در حیات جانداران و گیاهان است با پیروی از پدیده اسمزی در بین سلول های زنده موجودات و گیاهان حرکت  می کند و این پدیده یکی از اصلی ترین فرایندهای حیات می باشد. بنابراین با فهم و درک دقیق و کشف قوانین علمی حاکم بر آن، می توان از آن در جهت بهره برداری برای مقابله با بحران های کم آبی در جهان و رفع مشکلات و نیازهای انسانها و ایجاد زندگی بهتر برای آنها به کار برد؛ از جمله : توسعه تکنولوژی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و تبدیل آب های شور به آب شیرین، صنایع غذایی، صنایع دارو سازی و پزشکی و... 
تعریف اسمزمعکوس:
بعضی از خواص محلول ها اساسا به غلظت ذرات حل شده ، نه به ماهیت این ذرات ، بستگی دارد. این خواص را خواص غلظتی می‌نامند. یکی از این خواص ، عبارت است از «فشار اسمزی». عامل ایجاد فشار اسمزی ، حرکت ذرات حلال (مولکول های آب)است.اسمز: (گذرندگی)(ازکلمه انگلیسی Osmosis) به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن حلال از طریق یک غشای نیمه تراوا از جایی که محلول رقیق تر است به جایی که محلول غلیظ تر است نفوذ می‌کند.

ماهیت فشار اسمزی,اسمز چیست؟:
غشایی که برخی از مولکول ها ،نه همه آنها را ازخود عبور می دهد غشای نیمه تراوا نامیده می شود. شکل(1) غشایی را نشان می دهدکه بین دو محلول آب نمک با غلظت متفاوت قرار گرفته است. این غشاء نسبت به آب تراوا است ولی مولکول های نمک (کلرید سدیم) را از خود عبور نمی دهد. در شروع آزمایش ارتفاع محلول در سمت راست لولهU  شکل با ارتفاع محلول آب نمک در سمت چپ این لوله برابر است . همان گونه که گفتیم از این غشاء مولکول های نمک نمی توانند عبور کنند ولی مولکول های آب در هر دو جهت عبور می کنند. در بازوی راست لوله(بازویی که محتوی آب نمک غلیظ تر است)،غلظت محلول بیش از غلظت آن در بازوی سمت چپ است. از این رو سرعت عبور مولکول های آب از سمت چپ غشاء به سمت  راست آن بیشتر از سرعت عبور آنها در جهت مخالف است. در نتیجه تعداد مولکول های آب در سمت راست غشا به تدریج افزایش می یابد و محلول آب نمک  سمت راست را رقیق تر می کنند و ارتفاع محلول در بازوی راست لوله زیاد می شود. این فرایند را اسمز می نامند(پدیده اسمزی) اختلاف ارتفاع در سطح مایع در دو بازوی لوله ، اندازه فشار اسمزی را نشان می دهد. بر اثر افزایش فشار در بازوی راست مولکول های آب از سمت راست غشا نیز به طرف سمت چپ آن رانده می شود تا اینکه سرانجام سرعت عبور از هر دو طرف غشاء (از سمت چپ و ازسمت راست )برابر می گردد.بنابراین حالت نهایی یک حالت تعادلی است که در آن سرعت عبور مولکول های آب از غشا در دو جهت برابراست.اگر بر محلول بازوی راست فشاری بیش از فشار تعادلی وارد شود آب در جهت مخالف معمول رانده می شود . این فرایند اسمز معکوس نامیده می شود(شکل 2) .

بیان اهمیت وکاربــرد اسمز معکوس:
پدیده اسمزی در فرایندهای زندگی گیاهی و حیوانی دائما در حال وقوع است و سلول های زنده به عنوان غشاء نیمه تراوا عمل می نمایند و اساس کار کلیه ها و بالارفتن شیره گیاهی در درختان وتاثیر آن در سیستم خون رسانی بدن و... را شکل می دهند .
برای بیان اهمیت پدیده اسمزی و کاربرد آن ، نقش آن در سیستم خون رسانی را بیان می کنیم. غشای گلبول های قرمز از نوع نیمه تراوا است اگر گلبولهای قرمز در آب خالص قرار گیرند،آب به درون آن نفوذ کرده و مایعات داخل آن را رقیق می کند .در نتیجه گلبول متورم شده وجداره آن پاره می شود واگر گلبول های قرمز در محلول غلیظ قند قرار گیرند ،آب درون گلبول ها از غشای آنها عبور کرده و محلول اطراف آنها را رقیق می کند .در نتیجه ،گلبول ها چروکیده می شود. بنابراین لازم است در تزریقات فشار اسمزی محلول تزریقی(آمپول) با فشار اسمزی داخل گلبول های قرمز خون مساوی باشد تا باعث بر هم خوردن تعادل گلبول های قرمز وسیستم خون رسانی بدن نشود. 

فرایند اسمز معکوس,اسمز معکوس چیست ؟ ( What is Reverse Osmosis )
فرایندی است که در آن از فشار ایجاد شده توسط یک پمپ برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که غلظت در دو طرف محلول برابر گردند و به تعادل برسند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشاء برابر با فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد و در صورتی که فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.
در این روش آب با فشار از میان غشای نیمه تراوا گذرانده می‌شود و بخشی از آب پشت این غشا باقی می‌ماند که به عنوان آب پسماند دور ریخته می‌شود. 
در شرایط کنونی بهترین روش نمک زدائی از آبهای شور استفاده از فرایند اسمز معکوس می‌باشد، زیرا روند طراحی و راهبری آن قابل کنترل تر از روش های دیگر است و با توجه به توسعه روش های پیشرفته تولید غشاهای نیمه تراوا، به‌کارگیری این روش، توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
همچنین در شرایط کنونی که کشور ما در کمربند کویری جهان قراردارد و به دلیل خشکسالی سال های جاری، اغلب شهرهای ایران با بحران کمبود آب مواجه هستند و با توجه به توضیح فرایند اسمز معکوس، در شرایط کنونی بهترین و به صرفه ترین روش مقابله با بحران کم آبی و تولید آب شرب ، نمک زدائی از آبهای شور از قبیل آب دریا  با استفاده از فرایند اسمز معکوس می‌باشد.

سیستم اسمز معکوس , Reverse Osmosis System :
اسمز معکوس ( RO ) یک فناوری مدرن در فرآیند تصفیه آب بر اساس طراحی غشای نیمه تراوا می باشد در این تکنولوژی به منظور حذف  کل جامدات محلول در آب  و یا حذف فیزیکی انواع یون ها و  نمک های محلول در آب ، برای استفاده در سیستم های صنعتی و تولید آب آشامیدنی  نسبت به طراحی وساخت سیستم های اسمز معکوس که یکی از روش های تصفیه فیزیکی آب می باشد ، اقدام می گردد . در روش اسمز معکوس Reverse Osmosis  فشار کاربردی اسمز معکوس بنا به شرایط آنالیز آب خام ( ورودی ) جهت غلبه بر فشار اسمز مورد استفاده قرار می گیرد . اگرچه تکنولوژی اسمز معکوس و سیستم اسمز معکوس ROیک سیستم پیچیده به نظر می رسد اما در حقیقت یک فرایند تصفیه آب ساده و کاربردی است.هدف از فرایند اسمز معکوس ( پکیج RO )برای تبدیل آب های لب شور ، شور و آب دریا به آب آشامیدنی و یا تولید آب مقطر از طریق اسمز معکوس دو مرحله ای است در واقع برای نمک زدایی توسط پمپ های فشار قوی  ، سیستم اسمز معکوس Reverse Osmosis System   مورد استفاده قرار می گیرد.فرایند اسمز معکوس صنعتی یکی از فرایند هایی است علاوه بر تولید آب شیرین برای مصارف شرب و صنعتی در تصفیه خانه های فاضلاب نیز استفاده می شود .

کارکرد اسمز معکوس و عملکرد محاسباتی اسمزمعکوس :
در فرایند اسمزی ، دستگاه اسمز معکوس ( Reverse Osmosis)  در آب های لب شور و شور و در مدل های صنعتی و نیمه صنعتی می تواند بدلیل وجود روزنه های کاملا میکرونی در حدود 0.002 میکرون همانند فیلتر های فیزیکی (البته با اعمال فشار) نمک های محلول آب  که عمدتا از اندازه های مولکولی بیش از 0.02 میکرون تشکیل شده اند را  جداسازی و در جریان آب تغلیظ شده دورریز  قرار داده و  صرفا مولکولهای آب ، از غشای اسمز معکوس عبور نماید  لذا آب تولید شده عبوری اسمز معکوس عاری از وجود ناخالصی ها و نمک های محلول در آب خواهد شد. با توجه به مشخصات و آنالیز آب  خام و نیز ظرفیت های مورد نظر ،پارامترهایی از قبیل میزان فشار اسمزی و راندمان تولید محاسبه شده و استانداردهای لازم طبق نرم افزار های معتبر تعیین و سیستم و کلیه پروسه های مربوطه طراحی و کنترل می گردد.سیستم ها و دستگاه های اسمز معکوس  و فرایند اسمز معکوس ( Reverse osmosis system)  از مقرون به صرفه ترین روش ها در شیرین سازی آب های لب شور و دریایی با عملکردی کاملا فیزیکی در فراوری تصفیه آب های شیرین محسوب می گردند

کاربردسیستم اسمزمعکوس:
• تهیه آب نرم جهت مصارف صنعتی از قبیل بویلرها،دیگ های بخار و آب گرم،کولینگ تاورها و برج های خنک کننده و کلیه سیستم های حرارتی و برودتی باز و بسته
  •تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی طبق استاندارهای جهانی   WFI ,USP
     •  شیرین سازی و تصفیه  آب های شور و لب شور و آب دریا برای مصارف صنعتی وآب شرب
  •   تصفیه آب مورد نیازدر صنایع بزرگ اعم از صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و نیروگاه
 • تهیه آب مورد مصرف در صنایع غذایی 
• تصفیه نهایی پساب های صنعتی و بازچرخانی مجدد آب
  •   تامین و تولید آب مناسب برای مصارف کشاورزی،گلخانه ودامداری
 •  تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان ها
  


پرتکرارترین پرسش ها
قوانین و مقررات و ثبت شکایات
قوانین و مقررات و ثبت شکایات ...
ضمانت و کیفیت کالا
هدف ما ارائه خدمات و تامین قطعات و تجهیزات با همکاری شرکت های معتبر داخلی و خارجی وتضمین کیفیت کلیه اجناس و کالاها می باشد ...
لیست خدمات و فعالیت ها
تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کن صنعتی،دستگاه آب شیرین کن صنعتی،سیستم اسمزمعکوس(RO)، فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف،دستگاه اسمزمعکوس(RO)،تصفیه فاضلاب،تصفیه وبازیافت پساب های شهری وصنعتی،تجهیزات تصفیه آب صنعتی،اسمزمعکوس(RO)،اولترا فیلتراسیون(UF)،نانو فیلتراسیون(NF)، ممبران تصفیه آبBW30-400 ...
مقالات در مورد صنعت آب و فاضلاب
مقالات,مقاله در مورد صنعت آب و فاضلاب و سیستم های حرارتی و برودتی ...
تماس با ما
تماس با مدیریت سایت آب تسنییم ...
شیوه های ارسال
تحویل به موقع در محل و روش های ارسال کالاهای خریداری شده ...
روش پرداخت
فروشگاه
فروشگاه ،سفارشات ...
درباره ما
معرفی شرکت آب تسنیم و تاریخچه شرکت ...


پر بازدیدترین مطالب
دستگاه تصفیه آب خانگی, دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی, دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب,تصفیه آب,تصفیه آب خانگی ,دستگاه تصفیه آب خانگی,قیمت دستگاه تصفیه آب, فیلتر تصفیه آب خانگی,قیمت دستگاه تصفیه آب سی سی کا, پخش عمده دستگاه تصفیه آب خانگی اکواپیور, تصفیه اب خانگی تایوانی,تصفیه آب خانگی سافت واتر,تصفیه آب خانگی آکواجوی,تصفیه آب خانگی معصومی ...
رسوب زادیی هیدروفلو, دستگاه سختی گیر,رسوب زدایی با امواج رادیویی
سختی گیرچیست,انواع سختی گیر,رسوب زدای الکترو مغناطیسی,سختی گیر مغناطیسی,رسوب زدای هیدروفلو,رسوب زدایی با امواج رادیویی, سختی گیرآب ,دستگاه سختی گیر,سختی گیر آب صنعتی,سختی گیر موتورخانه ...
فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی,فیلترالیافی,فیلترکربنی, فیلترمعدنی و قلیایی
فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی,فیلترالیافی,فیلترکربنی,فیلترمعدنی,فیلترپست کربن,فیلترقلیایی, فیلترهای 1و2و3,فیلتر5و6,فیلتر کربن اکتیو,فیلتر کربن گرانول,زمان تعویض فیلتردستگاه تصفیه آب خانگی ...
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,دستگاه تصفیه آب اداری,دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,تصفیه آب,دستگاه تصفیه آب اداری,قیمت دستگاه تصفیه آب, فیلتر تصفیه آب نیمه صنعتی,فیلترجامبو,فیلتر ژامبو,قیمت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی سی سی کا,تصفیه اب خانگی تایوانی,تصفیه آب نیمه صنعتی سافت واتر,تصفیه آب خانگی آکواجوی,تصفیه آب خانگی معصومی ...
ممبران
ممبران،خرید ممبران دستگاه اسمز معکوس،ممبران،RO Membrane،LG Chem NanoH2O،Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Membran،ممبران های آب لب شور BW،ممبران های آب دریا SW،فیلتر ممبران FILMTEC محصول کمپانی DOW آمریکا ...
سختی گیرآب,سختی گیررزینی,دستگاه سختی گیر,سختی گیر آب صنعتی Resin Softner,
سختی گیرآب,سختی گیر رزینی,دستگاه سختی گیر,سختی گیر آب صنعتی,قیمت سختی گیر رزینی ,مشکلات سختی آب, تعریف سختی آب,سختی گیرچیست,انواع سختی گیر, Resin Softner, ...
دستگاه های ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش(UV)
دستگاه های ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش(UV) ...
مواد بهسازی آب های صنعتی و کنترل رسوب و خوردگی در چیلر و برج های خنک کن
مواد بهسازی آب های صنعتی و کنترل رسوب و خوردگی در چیلر و برج های خنک کن ...
دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس
آب شیرین کن صنعتی وکشاورزی,سیستم اسمزمعکوس, Reverse Osmosis System,قیمت دستگاه اسمزمعکوس,RO,تصفیه آب به روش اسمزمعکوس,کارکرد اسمز معکوس,اسمز چیست؟,اسمز معکوس چیست؟ ...